Welcome to Prishtina

Sign in Register


Faqja e Prishtinës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Lajme

FILLOI REKONSTRUIMI I RRUGËVE LOKALE FAZA E I-rë ,GACAFER-TOFAJ-PEPSH
10 Haziran 2011
Këto ditë filloi rekonstruimi i rrugëve  lokale faza e I-rë ne rrugët Gacafer-Tofaj-Pepsh dhe punimet është duke i ekzekutuar operatori ekonomik LIKA TRADE .Gjatësia e rrugës që po asfaltohet është 1600m. devamı...

Anons 2
12 Aralık 2009
Reported all Auto-Taxi companies and holders of individual permits for the conduct of activities Auto-Taxi, in the municipality of Pristina, that since December 7 th until December 31 of applying the Directorate of Economics and Finance, for the rest of the permits. devamı...

Anons 3
12 Aralık 2009

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Isa Mustafa, me bashkëpunëtorë dhe më përfaqësuesit e DataProgNet-it, sot, në orën 12:00, do të bëjnë prezantimin e web faqen e re të Prishtinës.

 

devamı...

Anons 1
09 Aralık 2009
Mayor of Pristina, Isa Mustafa, today attended the inauguration of the Annex-object of primary school "Ismail Qemajli" neighborhood "Hill of the Sun" in Pristina. devamı...

 

Statuti i Komunës

Qasja në dokumentet zyrtare

PZHK 2011-2023

PLVM 2012-2020

Statuti i Komunës

Tema


Tatimi në Pronë

Donatorët

Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike