Lajmet   DEBAT PUBLIK

DEBAT PUBLIK - 08 dhjetor 2017

 Duke u bazuar në nenin 68 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale me Nr.03/L-40, nenin 25 të Statutit të Komunës së Kaçanikut dhe me qëllim të informimit dhe pjesëmarrjes së gjerë dhe aktive të publikut, kryetari i Komunës fton qytetarët në:
                           
                                                   DEBAT PUBLIK

                  DEBAT  PUBLIK

 

                            TEMA:

 

Raporti i punës së Kryetarit të Komunës për vitin 2017

 

Vendi : Salla e Kuvendit të Komunës, objekti i Administratës Komunale

Data dhe koha : 22.12.2017 ( e Premte), ora 14:00.

 

 

Qytetarë të nderuar,

Bëhuni pjesë e proceseve në organet vendimmarrëse në komunën tonë!


RSS

Sign in