Documents

 

SHËNDETËSIA

Në komunën e  Kaçanikut kujdesi primar shëndetësor realizohet përmes konceptit të mjekësisë familjare .

Mjekësia familjare është bartëse e kujdesit primar shëndetësor dhe njëherit shtylla kryesore e shëndetësisë .

Duke u bazuar në bashkëpunimin e ngushtë me profesionistët tjerë shëndetësor ,roli i mjekut familjar është primar dhe më i rëndësishëm sepse është porta hyrëse në sistemin shëndetësor .

Mjekësia familjare në Kaçanik është e organizuar në 10 institucione shëndetësore të mjekësisë familjare  :

 

  • 1 QKMF( qendra kryesore e mjekësisë familjare ) në Kaçanik ,
  • 2 QMF    ( qendra e mjekësisë familjare ) në Kaçanik të Vjetër dhe Doganaj
  • 7 AMF   (ambulance e mjekësisë familjare ), Stagovë, Begracë, Dubravë, Biçec, Strazhë, Kotlinë dhe Glloboçicë

 

Në kuadër të shërbimeve shëndetësore në komunën tone punojnë 17  Mjekë prej tyre 2 stomatolog .

QKMF në Kaçanik ofrohen këto shërbime shëndetësore :

·        Shërbime laboratorike

·        Shërbime rëntgenologjike

·        Shërbimet e vaksinimit – i rregullt

·        Shërbimet stomatologjike

·        Shërbimet e emergjencës

·        Shërbimet gjinekologjike – ku rregullisht i jepen këshilla nënave shtatzëna

 

Në QKMF ofrohen shërbime mjekësore 24 orë .

 

Prioritet i komunës për shëndetësi është :

 

-         Ofrimi i shërbimeve primare

-         Implementimi i mjekësisë familjare

-         Mbulimi me mjekë i të gjitha QMF dhe AMF në teren

-         Ngritja e efikasitetit dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore .

 

Objektivi i komunës në sektorin e shëndetësisë është :

 

-         Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse

-         Përmirësimi i shëndetit të popullatës

-         Përkujdesja ndaj të sëmurëve

-         Ofrimi i shërbimeve shëndetësore sa më të mira .