Lajmet   NJOFTIM - Seanca e rradhës e Kuvendit Komunal

NJOFTIM - Seanca e rradhës e Kuvendit Komunal - 12 janar 2018

Në këtë seancë pritet të jepet betimi i delegatit të kuvendit komunal, zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit  dhe të ndryshme. Seanca mbahet në sallën e Kuvendit  më 20.01.2018, nga ora 10:00.
Seancat e Kuvendit dhe të Komiteteve janë publike.
 
 
 
Në  bazë të nenit 43,paragrafi  43.2,43.3,43.4 dhe 43.5 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale (ligji nr.03/L-040) dhe nenit 48 të Statutit të Komunës së Kamenicës, c a k t o i  mbledhjen e  Kuvendit të Komunës së Kamenicës.
Mbledhja mbahet më: 20.01.2018 në sallën e kuvendit në objektin e ri të komunës, e cila fillon në ora 10:00.
 
Për mbledhje propozoi këtë: 
 
R E N D   D I T E
 
1.Shqyrtimi i procesverbalit Sh.01, Nr.173, datë: 03.01.2018 nga seanca inauguruese  e Kuvendit Komunal të mbajtur më 22.12.2017
 
2. Dhënia e betimit dhe nënshkrimi i deklaratës solemne nga këshilltari i Kuvendit Komunal
 
3.Zgjedhja e Kryesuesit të Kuvendit Komunal
 
4.Të ndryshme
 

RSS

Shto në Twitter Shto në Facebook Shto në MySpace

Sign in