Kontakto

Qëndron Kastrati
Kryetar i Komunës
0280 315 969 
qendron.kastrati@rks-gov.net

Faton Biqkaj
Udhëheqës i Personelit
0280 372 507
 
 
____________________
Shef i Kabinetit të Kryetarit
0280 371 ___
___________@yahoo.com
 
Faton Jakupi
Nënkryetar i Komunës
0280 3737086
faton.jakupi@ rks-gov.net

 
________
Kryesues i Kuvendit Komunal
0280 372 --_
____________@rks-gov.net
 
 
Malsore Kallaba
Asistente e kryetarit
0280 371 969
Malsore.kallba@rks-gov.net
 

Valon maliqi
Drejtor i Administratës së Përgjithshme
0280 370 470
Valon-maliqi@hotmail.com
 
Shejnaze Masurica
Drejtoria e për Buxhet dhe Financa
0280 371 658
shejnazemasurica@hotmail.com
 
Ilir Kastrati
Drejtor i Urbanizmit dhe Planifikim Hapësinor
0280 374 417
ilirkastrati@hotmail.com
 
Agim Bucolli
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
0280 371 448
 
 
Fadil Hoti
Drejtori i Kadastrit, Gjeodezisë dhe Pronësisë
044 212 028
 
Faik Rexhepaj
Drejtor për Mbrojtje dhe Shpëtim
0280 372 400
faikrexhepi@hotmail.com
 
Islam Isufi
Drejtor i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
0280 370 500


Milaim Limoni
Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport
0280 370 486
 
 Ferdane  Rrudhani
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomisë dhe Diasporës
email.ferdanerrudhani@hotmail.com
 045 848 612
 
Agim Shkodra
Drejtor i Arsimit
 0280 371 550
ashkodrakimist@hotmail.com

Faton Jakupi
Drejtor i Shërbimeve Publike
 0280 372 412