MIRË SE VINI NË KOMUNËN E KAMENICËS


Hyrja Regjistrohu

Faqja e Komunës së Kamenicës është faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe me gjërë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.


 

 
logo_top.jpg

eGov-Forumi ka qëllim ngritjen e vetëdijes dhe njohurisë për Teknologjinë e Informacionit dhe komunikimeve (TIK), si pajisje për të përmirësuar eficiencën dhe kualitetin e administrimit të komunës dhe prodhimit të shërbimeve të saj.

Fillimi
Lajmet
Komuna
Shërbimet
Qyteti
Projektet
Shpalljet
Forumi
FAQ

Q.SH.Q

Qendra e Shërbimit të Qytetarëve:

-Shërbimi i Kërkesave
-Shërbimi i Tatimit në pronë
-Shërbimi i Ofiqarisë

Orari i Punës: 08:00 - 16:00
Pauza: 12:00 - 13:00

Tel: 0280 371 969
e-mail: info.kamenice@rks-gov.net

Shto në Twitter Shto në Facebook Shto në MySpace
qredfc74cdc7bfc5e528a05530a360570b.png
 
Shfleto faqen zyrtare të Komunës në telefonin tuaj mobil. Skano QR-kodin. 
(Android dhe IOS)

Historiku

Koha e saktë e themelimit të Kamenicës si vendbanim nuk dihet, por duhet të jetë së paku aty nga mesjeta .Kjo përmendet në librin e borxhlinjve të Mikel Llukarit në vitet ’30-të të shek XV me emrin Chameniza,pastaj edhe në defterët turk të vitit 1455. Varësisht prej organizimeve të ish pushtet  jugosllav  ajo shpesh ishte komun��, por shpesh është trajtuar edhe si komunë e Qarkut të Gjilanit. Në vitin 1952 nga Qarku i Gjilanit, formohen tri rrethe:Gjilani, Kamenica dhe Vitia. Në vitin 1959  kur transformohen  rrethet, Kamenica shndërrohet në komunë te pavarur, si njësi e barabartë me komunat tjera ne vend. Me procesin e decentralizimit Komunës së Kamenicës  iu ka  shkëputur  një pjesë e territorit 18 fshatra .Nga  13 fshatrat  është krijuar komuna e re e Ranillugut  në vitin 2010,si dhe 5 fshatra i bashkëngjitën komunës Novobërdës. Tani  Komuna e Kamenicës  i ka  417km/2 dhe 40.000 banorë sipas  regjistrimit  të  fundit të popullsisë më vitin  2011.

Lajme

Nënshkruhet Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Komunës së Kamenicës
18 shtator 2017
  DSC_0031.JPG  Kryetari i Komunës z.Begzad Sinani dhe  përfaqësuesja e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, Fjolla Raifi , nënshkruan sot marrëveshjen për projektin “Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Përëndimor“.


 
më shumë...

NJOFTIM
18 shtator 2017
   
ilgh.png


        
Drejtoria e Urbanizimit dhe Planifikimit Hapësinor
Datë: 12.09.2017
K a m e n i c ë
 
Në bazë të dispozitave të nenit 21 shkronja e) dhe g) të Statutit  01.nr.005/2008 të Komunës së Kamenicës,  Drejtoria e Urbanizimit dhe Planifikimit Hapësinor organizon,
                                          DEBAT PUBLIK
                  Lidhur me PLANIN ZHVILLIMOR KOMUNAL (PZHK)
Debati publik do të mbahet më 19/09/2017 (e Martë) në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës – Kamenicë, Objekti i Shtëpisë së Kulturës “ISA KASTRATI”, me fillim në ora 11:00,
 
Të drejtë pjesëmarrje në debat publik kanë të gjithë të interesuarit, qytetarët, organet dhe institucionet e Komunës së Kamenicës, Bizneset,  shoqëria civile mjetet e informimit etj.
 
Qëllimi kryesor i këtij debati është që Komuna e Kamenicës të ketë një Plan Zhvillimor Komunal i cili të përcaktojë zhvillimin afatgjatë ekonomik, shoqëror dhe hapësinor të Komunës. Ky plan do të jetë në harmoni të plotë me kërkesat dhe detyrimet e Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14, i ndryshuar si dhe me Planin Hapësinor të Kosovës. Plani Zhvillimor Komunal synon të krijojë bazat për një zhvillim të qëndrueshëm për territorin e Kamenicës nëpërmjet:
Shfrytëzimit të burimeve të zhvillimit ekonomik në raport me objektivat e planeve zhvillimore strategjike të sektorëve qeveritar dhe komunal;
Infrastrukturës ekzistuese teknike të nivelit qendror dhe lokal, në raport me objektivat e planeve zhvillimore strategjike të sektorëve qeveritar dhe komunal;
Infrastrukturës ekzistuese sociale të nivelit qendror dhe lokal, në raport me objektivat e planeve zhvillimore strategjike të sektorëve qeveritar dhe komunal;
Mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera si dhe ndotja dhe degradimi i mjedisit;
Turizmit dhe të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore;
Vendbanimeve joformale.
Shfrytëzimit racional, mbrojtjes dhe rregullimit të hapësirës së Komunes;
Ruajtjen e vlerave natyrore dhe vlerave historiko-kulturore;
Realizim të planifikimit hapësinor me përgatitjen e bazave për realizimin e Planit urban dhe Rregullues të Komunës;
Pjesëmarrjen demokratike të komunitetit dhe të gjitha grupeve të interesit në proceset vendimmarrëse të Komunës.
 
Plani Zhvillimor Komunal do të jetë një dokument që hartohet për territorin e Komunës të Kamenicës, për periudhën e                    2018 – 2026+, dokument i cili prezanton gjendjen e analizuar në Komunë, prezanton Vizionin për të ardhmen, kornizën e zhvillimit hapësinor, strategjitë dhe masat për zbatim.
 
Me respekt !
 
 
                                                          DREJTORI i UPH-së
                                                       _________________                                                                    Master i SH. Ark.  ILIR KASTRATI
më shumë...

U mbajt debati për Planin Zhillimor Komunal
15 shtator 2017
 Në sallën e Shtëpisë së Kulturës “Isa Kastrati” në Kamenicë, u mbajt debati publik me qytetarë të disa  lokaliteteve lidhur me Planin Zhvillimor Komunal(PZHK).
Debati ishte i organizuar nga: Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor.
Të pranishëm ishin një numër i vogël i qytetarëve si dhe disa kryetarë të këshillave lokale, përderisa të pranishmëve i'u drejtua drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor z. Ilir Kastrati dhe konsulenti Valon Gërmizaj. Ata folën për rëndësinë e këtij plani të ri për qytetarët dhe komunën, si dhe për investimet në komunën tonë. Plani Zhvillimor dhe Planifikimi Hapësinor përfshinë edhe fshatrat, prandaj me rëndësi është senzibilizimi i tyre edhe zhvillimi i aktiviteteve në fshatra. Qytetarët  mund të  japin kontributin e tyre duke i paraqitur interesat e tyre me kohë, duke i dhënë edhe sugjerimet e tyre në mënyrë që Plani Zhvillimor Komunal të jetë sa më funksional.
Gërmizaj e quajti këtë plan edhe si “Kushtetutë e Komunës” për 8 vitet e ardhshme. Ky plan do të jetë në harmoni të plotë me kërkesat dhe detyrimet e Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14, si dhe me Planin Hapësinor të Kosovës.
Plani Zhvillimor Komunal synon të krijojë bazat për një zhvillim të qëndrueshëm për territorin e Kamenicës.

 

 

më shumë...

U mbajt mbledhja e rregullt e KPF-së
15 shtator 2017
 1747.jpgMbledhjen e rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF), e kryesoi Bajram Dërmaku, kryesues i Kuvendit të Komunës, ku pos anëtarëve të komitetit morën pjesë edhe kryetari i komunes Begzad Sinani, si dhe përfaqësuesit e OSBE-së. 

Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa i miratuan të gjitha pikat e parapara  të cilat  do të procedohen  për  seancën e ardhshme të kuvendit, dërsa pika e dytë që kishte të bënte me draft buxhetin komunal për vitin 2018-2020, u miratua me rekomandim që ti bashkangjitet edhe lista e projekteve prioritare. 
më shumë...

Vazhdojnë punimet në rregullimin e rrugëve në fshatin Kopernicë
14 shtator 2017

download-(3).png
Punimet në rregullimin, asfaltimin e rrugës kryesore dhe rrugëve lokale të fshatit Kopërnicë, janë duke vazhduar sipas dinamikës së paraparë.


Kryetari i Komunës Begzad Sinani, ka vizituar për së afërmi realizimin e këtij projekti.
Ai gjithashtu ka thënë se: gjatë këtij muaji do të fillojnë edhe disa projekte në asfaltimin e rrugëve lokale në qytet dhe në disa fshatra të komunës.
më shumë...

 

Kryetari i Komunës

begzad-sinani.jpg
Kryetari i Komunës së Kamenicës
BEGZAD SINANI

Lajmet e fundit

 logomeetyourheroes.png


 

 

Hyrja


Komuna Online

Udhëzues për qytetarë

Untitled-1-01.png
udhezuesIMG.jpg

riatdhesimi.jpg

Statuti i Komunës

    
        Statuti             Rregulloret
 

Orari i Punës

Prej: 08:00 - 16:00
Pushimi: 12:00 - 13:00

Webmail


web-mail

 


Identifikimi i kushteve dhe standardeve për lëvizje të lirë të personave me aftësi të kufizuar.

thumbnail-(1).jpg