Dobrodošli na web stranicu Opštine Klokot


Veb stranica Opštine Klokot-Vrbovac u kojoj građani opštine ali i šire mogu da budu informisani o radu i injenim dostignućima

GRADJANI PREUZMITE
Pdf-(2).bmp Pravo da budete obavešteni o radu Vaše opštine
Pdf-(2).bmp Zahtev za gradjane o uvidu u službenim
      dokumentima


Po��tovanje jezika
 

Ovde možete videti link kancelarije komesara
za jezike na Kosovu preko kojeg se direktno
mogu upućivati žalbe i primedbe
građana / institucija
 

Viesti

SVEČANA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE KLOKOT-VRBOVAC
15 decembar 2017
Logo-Klokot.pngPoštovani gradjani opštine Klokot-Vrbovac

Pozivate se da prisustvujete svečanoj sednici dana 21.12. 2017 godine koja će se održati u  ,,Dom Kulture ,, u Klokotu  sa početkom u 12:15 časova povodom polaganja zakletve novoizabranih odbornika Skupštine Opštine i novoizabranog gradonačelnika opštine Klokot-Vrbovac Božidara Dejanovića na lokalnim izborima koji su se održali u 2017 godini. 
više...

Konkurs za stažiranje diplomaca za 2018. godinu
05 decembar 2017
Opštine Gračanica, Ranilug, Parteš, Novo Brdo, Klokot i Štrpce u saradnji sa NVO „Centar za mir i toleranciju“ (CPT) iz Gračanice, objavljuju konkurs za program „Unapređenje uključivanja diplomaca iz manjinskih zajednica u administraciju centeralnog i lokalnog nivoa na Kosovu“ za 2018. godinu. više...

ODLUKA O PONIŠTAVANJU KONKURSA
27 novembar 2017
Logo-Klokot.pngNa osnovu clana 13 I clana 58 Zakona Lokalne Samouprave br. 03/L-040 Republike Kosovo I na osnovu clana 32 Statua Opstine Klokot-Vrbovac,Predsednik Opstine donosi ovo:

 

ODLUKU O PONISTENJE KONKURSA

  

1.PONISTAVA , se Konkurs objavljen u nezavisne  informativne novine,,Bota Sot’’ zvanicnom sajtu Opstine I oglasne tabele za Objavljivanjedoglasa dana 22.11.2017 god. do 06.12.2017 god.,prekidaju se dajli proceduralni koraci za popunjavanje slobodnih radnih mesta: 

Sluzbenik za Informisanje referetnih br.IN/JP00031460

Sluzbenik Personela ref.br.PE/040 JP00031459

2  Za sprovodjenje ovo odluku starace se Predsednik Opstine I Jedinice Personela.
 

3.Odluka stupa na snagu od dana potpisivanja od strane Predsednika Opstine.


Predsednik Opstine

_____________
Srecko Spasic


Odluka se dostavlja:

-Jedinici Personela

- Da se objavi I Ueb stranicu i

- U Opstisnkoj Tabli za objavljivanje

više...

KONKURS
22 novembar 2017
Logo-Klokot.png

Na osnovu clana 11 stav 1 i clana 18 stav 1.Zakon o Civilnoj Sluzbi Republike Kosova ,Br. 03/L-149,u vezi clana 15 stav 1 i 2 Pravilnika br.02/2010 za Procedure Regrutiranja u Civilnoj Szlubi,Opstina Klokot objavi:


K O N K U R S 

 

Kancelarija Predsednika

 

Za punjenje radnih mesta:

 

1. Direkcija Obrazovanje,Zdravstvo,Socijalne Usluge,Kulturu,Omladino i Sport

 

Jedinica ljudkih resursa

Naziv pozicije; Sluzbenik Personala 1  

Br. izvrsioci: 1 (jedan)

Grada i koeficienat: 7

Vrsta imenovanja: KARIERA

Puna norma : 40 sati nedeljno

Br.  ref.PE/040 JP00031459   


Radni zadatci
:

1. Vodi računa da se proces regrutovanja izvrši u skladu sa zakonodavstvom civilne službe; 20%

2. Vodi računa da se oglasi za slobodna radna mesta budu u skladu sa standardima koji su odreĎeni relevantnim uredbama; 20

3. Prima, registruje i proverava aplikacije kandidata koji su aplicirali za slobodna radna mesta; 15%

4. Priprema potrebnu dokumentaciju za komisiju u vezi procesa regrutovanja; 15%

5. Vodi računa da liste plata osoblja institucije budu pripremljene u skladu sa zakonskim procedurama;

6. Ažurira dosijee osoblja sa podacima i relevantnim dokumentima i stara se da sve vrste odomora osoblja budu procesuirana u skladu sa zakonskim procedurama

7. Odgovoran je za izveštavanje kompetentnoj osobi o radu, o davanju beleški i izveštaja u vezi svih primljenih zahteva i o eventualnim neregularnostima;

8. Izvršava i ostale zadatke u skladu sa aktualnim zakonima i uredbama koji se sa razlogom mogu zahtevati sa vremena na vreme od strane nadzornika; 5%

 

Kvalifikacije i potrebne veštine:

·         Specifična profesionalna znanja o relevantnoj oblasti rada dobivena putem univerzitetskog obrazovanja;

·          Sposobnost na rešavanju problema za tehnička ili procduralna pitanja koja proizilaze iz procesa rada;

·          Sposobnost organizovanja sopstvenog rada i za koordinisanja osoblja administrativnog nivoa;

·          Istraživačke sposobnsoti, analitiče sposobnosti i sposobnosti procene informacija;

·          Sposobnosti rada na kompjuterskim aplikacijama i programima (Word, Excel, Power Point, Access);

·          Univerzitetska diplomaPravni fakultet ,baqeler  bez radnog iskustva ili viša škola i najmanje dve (2) radnog iskustva ;

 

 

Direkcija Administracije i Javne Usluge

 

Naziv pozicije Sluzbenik za  informisanje 

Br. izvrsioci: 1 (jedan)

Grada i koeficienat: 7

Vrsta imenovanja: KARIERE

Puna norma : 40 sati nedeljno

Br.  ref.IN/060 / JP00031460

 

Svrha radnog mesta: Informisanje i promocija rezultata rada institucije i odgovaranje na zahteve za pristup službenim dokumentima.

 

Dužnosti i odgovornosti;

1. U saradnji sa višim službenikom, razvija  planove rada za realizaciju zadatih zadataka zasnovanih na ciljevima jedinice

2. Monitorise pisane i elektronske medije i pripremiti jednju skupljenih  informacija za višeg rukovodstva opštine: održava i ažurira službene informacije službenicima institucije

3. Prima i razmatra zahteve  za pristup u zvaničnim dokumentima i obavlja sve relevantne odgovornosti  koje su zakonom utvrđene za pristup javnim dokumentima..

4. U saradnji sa drugim zvaničnicima priprema tromesecni izvestaj, šestomesečne i godišnje izvještaje  u realizaciji  zakona o pristupu javnim dokumentima.

5. Pomaze  u pripremi saopštenja za javnost, obaveštava druge izveštaje javnosti i nakon njihovog odobravanja od strane supervizora i rukovodstva opštine, šalje ih u štampane i elektronske medije i stavlja ih na opštinsku web stranicu.

6.Priprema Odgovor o primljenim zahtevima koje primaju štampani i elektronski mediji u vezi sa aktivnostima i uslugama opštine.

7. Prati sastanke, seminare,raznih konferencije koje organizuju od strane Opštine i njegove organizaciske jedinice i pripremi informaciju za ovaj događaj.

8. obavlja i druge zadatke, u skladu sa  zakonom i odredbama koje  se mogu traziti od strane supervizora povremeno.

 

Potrebne kvalifikacije i veštine:

. Univerzitetska diploma Fakultet novinarstva, masovne komunikacije, Pravni Fakultet  Bacelor bez iskustva ili visa  škole sa dvogodišnjim profesionalnim  radnim  iskustvom

. Stručno znanje iz novinarstva

. Iskustvo da organizuje njegov rad  i koordiniše posao administrativnom osoblju

Sposbnost u Istraživanje, analitičke procenjivanje informacije

Sposobnost obavljenje  zadataka rada pod pritiskom

Sposobnost u  računarske aplikacije (word, excel, pover point i internet)

Za gorepomenute pozicije sprovodi ce se probni rad od dvanaest ( 12 ) meseci u skladu clana 20 stav 2 ZCSK  u vezi sa clanom 4 Pravilnika br.02/2011 za probni rad civilnih sluzbenika.

Svaki kandidat ( aplikant ) za gore pomenute pozicije treba kompletira i dostavlja potrebnu dokumentaciju ( kopije) kako sledi:

1.   Dokaz o obrazovanju, fotokopje, nostrifikovan u MONT ako  je kandidat  izvršilo  obrazovanja van Republike  Kosovu

2.   Dokaz o radnom iskustvo,

3. Sertifikati za obuku i znanja računara

4. Licnu kartu

5. Potvrda da nije pod istragom i da nije osuđivan za krivično delo
 

Aplikacije se uzimaju i popunjene se dostavljaju u kancelariji personala pri Opstini Klokot.

Rok apliciranja je 15 dana,od dana javnog objavljivanja u dnevnoj novinu Bota Sor, u Ueb stranici opstine i druga sredstva javnog informisanja i to od 22.11.2017  do 06.12.2017.

 

Samo izabrani kandidati na uzu listu bice pozvani za test i intervju.

Civilno Sluzbe Kosovo, pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i dočekuje aplikacije iz svih osoba muškog i ženskog svih zajednica na Kosovu

“Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na pravičnu i proporcionalne zastupljenosti u državnim tijelima službe centralne i lokalne javne administracije, kao što je predviđeno u članu 11. Zakona o državnoj službi Republike Kosova”.

Dostavljene aplikacije nakon predvidjenog roka nece biti prihvacene,dok one koje nisu potpune odbijaju se.

 

Samo uži kandidata u uži listu će biti kontaktirani telefonom ili elektronskom poštom navedene u aplikaciju.

više...

DESETA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE U 2017 GODINI
12 oktobar 2017
Logo-Klokot.pngDeseta redovna sednica  Skupštine opštine Klokot će se održatu 18.10.2017 godine u ,,Dom Kulture ,, u Klokotu sa pocetkom u 11: casova. Sednica je otvorena za javnost i razmatraće se bitna pitanje za gradjane.  Svi zainteresovani gradjani mogu prisustvovati na sednici u svojstvu posmatrača. više...

 
meetyourheroes-banner-srb.jpg


F  I  L  M

Zivotna-sredina---poster-(1).jpg

ODRŽIMO ČISTU I ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINUkallxo.png

Tema


Online Opstina

udhezuesIMG_sr.jpg

Anketë

 

Važni Telefoni

contact.jpg
0280/385-635
0280/385-635KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?