Linqet e Shpejta

 

Telefona me rëndesi

0280/385-629 Kryetari
0280/385-633  Sekretaria
0280/385-634 Nënkryetari
0280/385-630 Nenkryetari