Lajmet   ËSHTË MBAJTUR SEANCA E PARË E RREGULLT E KUVENDIT KOMUNAL KLLOKOT –VËRBOVC

ËSHTË MBAJTUR SEANCA E PARË E RREGULLT E KUVENDIT KOMUNAL KLLOKOT –VËRBOVC - 29 janar 2018

1.jpg

Më 29 dhjetor 2018, u mbajt seanca e  parë e rregullt e Kuvendit Komunal të Kllokotit-Vrbovcite kryesuar  nga Kryesuesi  i Kuvendit, z. Zarko Dejanoviq, e cila u ndoq nga Kryetari Z. Bozhidar Dejanoviq, nënkryetari i komunës Sasha Mirkoviq, si dhe të gjithë drejtorët e departamenteve. Të gjitha shërbimet komunale që ishin të nevojshme për paraqitjen e informacionit të nevojshëm.

Para fillimit të seancës u betua këshilltar nga radhët  I.Q Kllokot-Vërbovc z. Ognjen Krčmarević sepse bëhet e ditur se ka dhënë dorheqje  mbajtësi i listës  Z. Sasa Mirkovic nga i njëjti subjekt politik dhe me zbatimin e procedurës nga zyra e KQZ-së është marrë pëlqimi  për Ognjen i cili  mori votat  e verifikuara dhe mund të bëjë një betim. Kryesuesi ka kryer procedurat e betimit dhe në asamblenë e plotë filloi të shqyrtojë dhe miratojë pikat e propozuara në rendin e ditës.

Pesë vendime u miratuan:

1.      Vendim  per  Komisionin për Politikë dhe Financa;

2. Vendimi për grumbullimin e mbeturinave  në   kontejnerë  për ofrimin e shërbimeve të grumbullimit dhe deponimit te mbeturinave ;

3. Vendim për formimin e Komisionit për udhëheqjen dhe koordinimin e punës në përzgjedhjen e këshillit lokal;

4. Vendimi për ndarjen e 5 departamenteve ekzistuese në 9 departamente në administratën komunale;

5. Vendimi për rregulloret tatimore jo-reflektuese për vitin 2018;

Kryetari Božidar Dejanoviq ka njoftuar  të gjith  këshilltarët e Kuvendit Komunal me propozimet që janë për  rendin e  ditës, dhe i dha përgjigje për çdo pyetje që i është referuar. Kryetari Bozidar Dejanovic ka  ftuar çdo anëtar  për të ardhur në kabinetin e tij dhe që bashkërisht të diskutojn për  çdo çështje që është shqetësuese për qytetarët. Ai theksoi se dëshiron bashkëpunim të plotë me të gjithë këshilltarët e Komunës së Kllokotit për të zgjidhur të gjitha çështjet që kanë të bëjnë qytetarët.

Detajet mund të gjenden në procesverbalin e seancës. 

 

Nën pikën ët ndryshme  janë informuar për listën e pagave dhe performacën e shërbimeve komunale nga koordinatori Dragisa Kojic.


RSS

Sign in