Lajmet   Eshte Mbajtur mbledhje e pare jo formale Grupit Grave ,,ACTIV WOMAN” ne Kllokot

Eshte Mbajtur mbledhje e pare jo formale Grupit Grave ,,ACTIV WOMAN” ne Kllokot - 23 janar 2018

1.jpgMe kerkese te grupes Formale te grave (GFG) ,,ACTIVE  WOMAN  me seli ne Kllokot kryesuseja Milica Mirkovic ka kerkuar hapsire nga Kryetari I Komunes  Bozidar Dejanovic per date 23.01.2018 per te mbajtur  mbledhjen e Grupes Formale te grave ne ora 15:00 dh eme ekte rast Kryetari I komunes perpos per pos lirimit te hapsires na ka dhen edhe  perkrahje edhe per bashkepunim ne pune edhe ne te ardhmen.
Mbledhej eshte mbajtur  pas shapjes se rendit te dites ku jemim dakorduar qe bashkepunimi te  zgjerohet dhe mbahet edhe  grupe tjera te grave  ne regjion ne menyr  qe te realizohen projektet te cilat jan me rendesi, dhe ne te njejten kohe ne ekte taki eshte zgjedhur  zavendes kryetasrje e  grupitformale te grave  znj Dorontina Rexhpei nga na e komunitetit Shqiptare.  

AGJENDA

 (Grupi joformal I grave“ACTIVE WOMAN” Komuna e  Kllokotit)                     

*Hapjen e takimit – Kryesuesja e grupt Milica Mirkovic .

*Fjala përshendetëse dhe përkrahja e kryetarit z. Bozidar Dejanovic.

*Përzgjedhja e zavendkryeses nga komuniteti Shqiptar

   -Përzgjedhja e përkthyeses

   -përzgjedhja e procesmbajtëses

* Anëtarsimi i anëtarëve të reja nga sektori zyrtar i komunës së Kllokotit.

*Propozimi i ideve të reja dhe koncepti i zgjidhjes së të njejtave.

*Mbyllja e takimit

RSS

Sign in