Lajmet   SEANCA E PARË E RREGULLT E KUVENDIT KOMUNAL NË VITIN 2018

SEANCA E PARË E RREGULLT E KUVENDIT KOMUNAL NË VITIN 2018 - 22 janar 2018

Logo-Klokot.pngTë nderuar qytetarë të Komunës së Kllokot- Vërbovit ,

Me këtë rast ju njoftojm se do të mbahet séance e parë e rregul;lt e kuvendit komunal me datë : 29.01.2018  duke filluar nga ora 11:00 në lokalitetet e “ “Shtëpia e Kulturës “në Kllokot

Séanca është e hapur për publikun.
 Rendi i ditës 

1.   Aprovimi i procesverbalit nga seanca konstituive e Kuvendit nga viti 2017;

2.   Aprovimi i vendimit mbi formimin e komitetit për politikë dhe financa nga radhët e delegatëve;

3.   Shqyrtimi dhe aprovimi i vendimit të kuvendit mbi pagesat e shërbimieve të kontejnerve për ofrimin e shërbimeve mbi grumbullimin dhe asgjësimin e mbeturinave;

4.   Aprovimi i vendimit mbi formimin e komisionit të udhëheq dhe koordinoj punën në zgjedhjen e këshillit lokal;

5.   Shqyrtimi dhe aprovimi i vendimit të kuvendit mbi ndarjen e 5 drejtorive ekzistuese në më shumë drejtori në administratën komunale;

6.   Shqyrtimi dhe aprovimi i vendimit të kuvendit mbi  Regulloren e tatimit në pronën e palujtshme për vitin 2018;

7.      Të ndryshme.


RSS

Sign in