Lajmet   SEANCA E SHTATË NË RREGULLTË PËR KUVENDI KOMUNAL 2017

SEANCA E SHTATË NË RREGULLTË PËR KUVENDI KOMUNAL 2017 - 13 korrik 2017

Logo-Klokot.pngTë nderuar qytetarë të komunës së Kllokot-Vërbovcit,

Ju njoftojmë se do të mbahet séance e shtatë të e rregullt e Kuvendit Komunal në zyra e Kuvendi Komunal në Kllokot me datë 19.07.2017 duke filluar në ora 10:00.pasi që séance e është e hapur për publikun ,Ju lutemi të ndani kohën e juaj të vlefshme dhe të merrni pjesë në mënyrë që të keni qasje në marrjen e vendimeve të rëndësishme në interesin e Juaj.

Rendi i ditës

1. Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga seance e gjashtë e rregullt e Kuvendit për vitin 2017;
2. Propozim-vendim për aprovimin e Kornizës Afatmesme Buxhetore për vitin 2018-2020;
3. Propozim vendim mbi Bartjen e mjeteve të hyrave vetanake nga vitet 2014,2015,2016 dhe rritja e Buxhetit për vitin 2017;
4. Propozim vendim mbi ndarjen e mjeteve për projektin e ri renovimi e shkollës së vjetër në Mogillë;
5. Propozim-vendim mbi Bartjen e mjeteve financiare nga të hyrat vetanale për asfaltimin e rrugës ,,Kadri Zeka,, në Kllokot.
6. Të ndryshme.

RSS

Sign in