Lajmet   Të nderuar qytetarë të komunës së Kllokot-Vërbovcit

Të nderuar qytetarë të komunës së Kllokot-Vërbovcit - 12 shkurt 2018

Logo-Klokot.pngFtoheni qëme datën 16.02.2018 ( e Premte )në ,,Shtëpinë e Kulturës’’Kllokot  të merrni pjesë në debatin public icily fillon nëorën 14:00,lidhur me informatata e detakuara për aplikimine projekteve të cilat jkanë sipas programit të Ministrisë për zhvillim regjional. Të gjitha informatat mund ti merrni nga ana e e përfaqësuesve  Regional Development Agency

(RDA) - East   icili do tu ndihmoj mbi informatataeprogramit MZHR.

Afati për dorëzimine aplikacioneve është deri më 28.02.2018.

 Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë në këto programe.

- Ndërmarrja e sapofilluar prej 2000 € - 5000 €
- Ndërmarrjet ekzistuese prej5000 € - 10000 €
- Ndërmarrjet e vogla (më shumë se 2 vite)  10000 € - 20000 €.

Të gjitha dokumentet mund ti merrni në linkun e cekur më lartë në mënyrë që të aplikoni sipas kritereve të Ministrisë për zhvillim regjional.

 https://mzhr.rks-gov.net/wp-content/uploads/2018/01/fwdskemaegranteveprogramiizhvillimitrajonaltbala.zip 

 

RSS

Sign in