Lajmet   VOTIMI PËRMES POSTËS

VOTIMI PËRMES POSTËS - 12 tetor 2017

Logo-Klokot.png

Të nderuar,

Gjeni të bashkangjitur TV spotet “Si të votohet përmes postës” në gjuhën shqipe dhe serbe. 

Në vijim keni linkun.

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=t6RQIKV4Arg&feature=youtu.be

 

RSS

Sign in