Mirësevini në Kllokot 


Faqja e Kllokotit është faqja, në të cilën
qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë,
mund të informohen për punën dhe të arriturat
tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.!

QYTETARË SHKARKONI DOKUMENTIN 

Pdf.bmp E drejta për tu informuar për punën e 
Komunës suaj 

Pdf.bmp Kërkesë për qasje në dokumente publik


 

Lajme

Seanca e tretë për Kuvendi Komunal në 2017
27 mars 2017
Logo-Klokot.pngTë nderuar qytetarë të komunës së Kllokot-Vërbovcit,

Ju njoftojmë se do të mbahet séance e tretë të e rregullt e Kuvendit Komunal në Sallën e ,, Shtëpia e Kullturesë,, në Kllokot me datë 31.03.2017 duke filluar në ora 11:00.pasi që séance e është e hapur për publikun ,Ju lutemi të ndani kohën e juaj të vlefshme dhe të merrni pjesë në mënyrë që të keni qasje në marrjen e vendimeve të rëndësishme në interesin e Juaj.

më shumë...

SEANCA E DYTË PËR KOMISIONI PËR KOMUNITETE 2017
10 mars 2017
Logo-Klokot.pngNjoftohen qytetarët se me datën 16.03.2017 do të mbahet séance e dytë  e rregullt e Komitetit për Komunitete në sallën e Kuvendit në Kllokot me fillim nga ora 11:00.  më shumë...

FTESE PER APLIKIMI SUBVENCIONE NE BUJQESI
27 shkurt 2017
Logo-Klokot-(1).png

THIRRJE PËR APLIKIM

 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural fton të gjithë fermerët e interesuar që të

aplikojnë për mbështetje përmes Programit për Pagesa Direkte 2017.

 Përkrahja jepet për këto kultura dhe aktivitete bujqësore:

 

Pagesa direkte për mbjellje të grurit;

Pagesa direkte për mbjellje te farës së grurit;

Pagesa direkte për mbjellje të elbit;

Pagesa direkte për mbjellje të thekrës;

Pagesa direkte për mbjellje të misrit;

Pagesa direkte për mbjellje të lulediellit;

Pagesa direkte për vreshta ekzistuese;

Pagesa direkte për pemishtet ekzistuese;

 

Pagesa direkte për prodhimtarinë e materialit fidanor të pemëve drufrutore dhe hardhisë së rrushit mbi nënshartesat vegjetative;

Pagesa direkte për perime në fushë të hapur;

Pagesa direkte për lopë dhe buallica qumështore;

Pagesa direkte për dele;

Pagesa direkte për dhi;

Pagesa direkte për bletari;

Pagesa direkte për pulat vojse;

Pagesa direkte për dosa në riprodhim;

Pagesa direkte për bujqësi organike;

Pagesa direkte për thëllëza.

 

Periudha e aplikimit:

Aplikimi zgjatë 40 ditë kalendarike dhe fillon nga dita e shpalljes publike, nga data 16 Shkurt

deri me 27 Mars 2017.

 

Mënyra e aplikimit:

Aplikimi bëhet në zyrat e Drejtorive Komunale për Bujqësi. Për të gjitha Pagesat Direkte për sipërfaqe duhet të bëhet digjitalizimi i parcelave perms programit s LPIS. Për të gjitha Pagesat Direkte për blegtori duhet të dorëzohet regjistri i lëshuar nga Praktikat Veterinare të kontraktura nga AUV, duke u bazuar në të dhënat e sistemit të Identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve në AUV; Në rast se një fermer aplikon për disa kultura apo aktivitete bujqësore, plotësohet dhe dorëzohet vetëm një aplikacion. Gjatë procedurës së kontrollit në terren, në rast të gjetjes së shkeljeve, do të aplikohen masa ndëshkimore, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MBPZHR për pagesat direkte në bujqësi 2017.

 

Sqarim:

Dokumentacioni për aplikim duhet të dorëzohet në dy kopje dhe brenda periudhës së aplikimit.

Dorëzimi i dokumentacionit pas përfundimit të afatit të publikuar dhe i pakompletuar, nuk do

të pranohet për shqyrtim.

 

Informatat:

Për kriteret dhe procedurat për aplikim, informatat e hollësishme mund të merren në ueb faqen e MBPZHR-së, www.mbpzhr-ks.net dhe të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, www.azhbks.net, si dhe në Drejtoritë Komunale për Bujqësi. 

më shumë...

SEANCA E DYTË PËR KUVENDI KOMUNAL 2017
21 shkurt 2017
Logo-Klokot.pngTë nderuar qytetarë të komunës së Kllokot-Vërbovcit,

Ju njoftojmë se do të mbahet séance e dymëbdhijetë të e rregullt e Kuvendit Komunal në Sallën e Kuvendit në Kllokot me datë 28.02.2017 duke filluar në ora 11:00.pasi që séance e është e hapur për publikun ,Ju lutemi të ndani kohën e juaj të vlefshme dhe të merrni pjesë në mënyrë që të keni qasje në marrjen e vendimeve të rëndësishme në interesin e Juaj.

më shumë...

SEANCA E PARË E KPSB PËR KOMUNËN E KLLOKOT-VËRBOVCIT
08 shkurt 2017

Logo-Klokot.pngTë nderuar, 

Zyra për informim publik pranë komunës së Kllokot-Vërbovcit Ju njofton se do të mbahet takimi i parë KPSB ( Këshilli Komunal për Siguri në Komunitete )  me datën 20.02.2017 në orën 10:00,në Sallënm e Kuvendit Komunal në Kllokot, ku do të diskutohet për pikat siç vijon:  më shumë...

 
meetyourheroes-banner-srb-(5).jpg

F I L M


13495252_1726239010947825_6508580676418777139_n.jpg


TA MBASMË TË PASTËR DHE SHËNDETSHËM AMBIJENTIT JETËSORHyrja


Komuna Online

udhezuesIMG.jpg
riatdhesimi.jpg

Anketë


Telefonat me rëndësi

contact.jpg


KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?