Lajmet > Njoftimet > Njoftim 2

Njoftim 2

2009-12-12
Njoftohen të gjitha kompanitë Auto-Taxi dhe poseduesit e lejeve individuale për ushtrimin e veprimtarisë Auto- Taxi, në Komunën e Prishtinës, se që nga data 7 dhjetor deri më datë 31 dhjetor të aplikojnë në DEF, për vazhdimin e lejeve.