Procesverbalet e Kuvendit

Ekstrakti nga mbledhja e 36-te e KK mbajtur me 27. 12. 2016       download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 35-te e KK mbajtur me 01. 12. 2016       download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 34-te e KK mbajtur me 28. 10. 2016        download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 33-te e KK mbajtur me 27. 09. 2016        download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 32-te e KK-se mbajtur me 05. 09. 2016          download-(10).png


 Ekstrakti nga mbledhja e 31-te e KK-se mbajtur me 29. 07. 2016          download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 30-te e KK-se mbajtur me 29. 06. 2016           download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e jashtëzakonshme e 29-të e KK-së          download-(10).png
mbajtur  24.05.2016           


Ekstrakti nga mbledhja e 28-të e KK-së mbajtur  29.04.2016           download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 27-të e KK-së mbajtur  04.04.2016           download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 26-të e KK-së mbajtur  26.02.2016           download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 25-të e KK-së mbajtur  29.01.2016           download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 24-të e KK-së mbajtur  18.12.2015           download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 23-të e KK-së mbajtur  25.11.2015           download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 22-të e KK-së mbajtur  22.10.2015           download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 21-të e KK-së mbajtur  22.09.2015           download-(10).png

 
Ekstrakti nga mbledhja e 20-të e KK-së mbajtur  30.07.2015           download-(10).png
  
   
 
Ekstrakti nga mbledhja e 19-të  e KK-së  mbajtur 29.06.2015          download-(10).pngEkstrakti nga mbledhja e 18-të e jashtzakonshme KK-së                  download-(10).png 
mbajtur 01.06.2015


Ekstrakti nga mbledhja e 17-të e KK-së mbajtur  21.05.2015            download-(10).png


Ekstrakti nga mbledhja e 16-të e KK-së mbajtur  30.04.2015            download-(8).png Ekstrakti nga mbledhja e 15-të e KK-se mbajtur 07.04.2015             download-(7).png
 

Ekstrakti nga mbledhja e 14-të e KK-së mbajtur  27.02.2015            download-(10).png
 

  
   
 Ekstrakti nga mbledhja e 10-të e KK-së mbajtur 26.09.2014             download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 9-të  e jashtëzakonshme e KK-së               download-(9).png              mbajtur me 10.09.2014 


Ekstrakti nga mbledhja e 8të e KK-së mbajtur  17.07.2014                download-(8).png Ekstrakti nga mbledhja e 7-të e KK-se mbajtur  27.06.2014              download-(7).pngEkstrakti nga mbledhja e 6-të e KK-së mbajtur  26.05.2014              download-(6).png

 

Ekstrakti nga mbledhja e 5-të e KK-se mbajtur 30.04.2014               download-(5).pngEkstrakti nga mbledhja e 4-të e KK-së mbajtur  28.03.2014              download-(4).pngEkstrakti nga mbledhja e 3-të e KK-së mbajtur  24.02.2014              download-(3).pngEkstrakti nga mbledhja e 2-të e KK-së mbajtur  29.01.2014              download-(2).pngEkstrakti nga mbledhja e1-rë e KK-së mbajtur 23.12.2013               download-(1).png