Procesverbalet e Kuvendit

download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 39-te e KK mbajtur me 29. 06. 2017  

download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 37-te e KK mbajtur me 31. 01. 2017 

download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 36-te e KK mbajtur me 27. 12. 2016       
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 35-te e KK mbajtur me 01. 12. 2016      
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 34-te e KK mbajtur me 28. 10. 2016        
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 33-te e KK mbajtur me 27. 09. 2016        
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 32-te e KK-se mbajtur me 05. 09. 2016          
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 31-te e KK-se mbajtur me 29. 07. 2016          
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 30-te e KK-se mbajtur me 29. 06. 2016           
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e jashtëzakonshme e 29-të e KK-së          
mbajtur  24.05.2016           

download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 28-të e KK-së mbajtur  29.04.2016          
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 27-të e KK-së mbajtur  04.04.2016          
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 26-të e KK-së mbajtur  26.02.2016           
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 25-të e KK-së mbajtur  29.01.2016           
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 24-të e KK-së mbajtur  18.12.2015           
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 23-të e KK-së mbajtur  25.11.2015           
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 22-të e KK-së mbajtur  22.10.2015           
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 21-të e KK-së mbajtur  22.09.2015      

download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 20-të e KK-së mbajtur  30.07.2015      
 
download-(10).pngEkstrakti nga mbledhja e 19-të  e KK-së  mbajtur 29.06.2015          
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 18-të e jashtzakonshme KK-së                   
mbajtur 01.06.2015

download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 17-të e KK-së mbajtur  21.05.2015            
download-(8).png Ekstrakti nga mbledhja e 16-të e KK-së mbajtur  30.04.2015      

download-(7).png Ekstrakti nga mbledhja e 15-të e KK-se mbajtur 07.04.2015           
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 14-të e KK-së mbajtur  27.02.2015          
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 13-të e KK-së mbajtur  30.01.2015            
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 12-të e KK-së mbajtur 15.12.2014       
   
download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 11-të e KK-së mbajtur  31.10.2014      

download-(10).png Ekstrakti nga mbledhja e 10-të e KK-së mbajtur 26.09.2014          
download-(9).pngEkstrakti nga mbledhja e 9-të  e jashtëzakonshme e KK-së                             mbajtur me 10.09.2014 

download-(8).png Ekstrakti nga mbledhja e 8të e KK-së mbajtur  17.07.2014              
download-(7).png Ekstrakti nga mbledhja e 7-të e KK-se mbajtur  27.06.2014            
download-(6).png Ekstrakti nga mbledhja e 6-të e KK-së mbajtur  26.05.2014              
download-(5).png Ekstrakti nga mbledhja e 5-të e KK-se mbajtur 30.04.2014               
download-(4).png Ekstrakti nga mbledhja e 4-të e KK-së mbajtur  28.03.2014          
download-(3).png Ekstrakti nga mbledhja e 3-të e KK-së mbajtur  24.02.2014              
download-(2).png Ekstrakti nga mbledhja e 2-të e KK-së mbajtur  29.01.2014              
download-(1).png Ekstrakti nga mbledhja e1-rë e KK-së mbajtur 23.12.2013