Drejtoratri për Administratë

 
                      Picture-1095.jpg

                                               Fauz Xhemajli
                       
Drejtor i Drejtoratit për Administratë

                              Biografia Personale e Drejtorit