Burim-Gashi.png
Emri dhe mbiemri: 
Ma.Burim Gashi

Pozita: Shef  i Sektorit për Administratë të Përgjithshme

E-mail: burim.h.gashi@rks-gov.net


 

 rozeta-selimi.JPG
Emri dhe mbiemri: Rozeta Selimi

Pozita: Nëpunës për pranimin e parashtresave

E-mail: rozeta.selimi@rks-gov.net


 

Zumrije-Azemi.jpg
Emri dhe mbiemri:
Zyrmije Azemi

Pozita: Nëpunëse për pranimin e parashtresave

E-mail: zymrije.azemi@rks-gov.net


 

ali-peqani.JPG
Emri dhe mbiemri:
Ali Peqani

Pozita: Arkivist

E-mail: ali.peqani@rks-gov.net


   

Afrim-Pacolli.JPG
Emri dhe mbiemri: Afrim Pacolli

Pozita:  Nëpunëse për pranimin e shpërndarjen e postës

E-mail: afrim.pacolli@rks-gov.net


 

 
remzije-rudari.JPG
Emri dhe mbiemri: Remzije Rudari

Pozita: Nëpunëse për pranimin e parashtresave 

E-mail: remzije.rudari@rks-gov.net


 


isak-shala-(1).JPG
Emri dhe mbiemri: Isak Shala

Pozita: Zyrtar për Pranimin e Mallit

E-mail: isak.shala@rks-gov.net

 
 

ramadan-banulla-(1).JPG
Emri dhe mbiemri: Ramadan Banulla

Pozita: Shef për Mirëmbajtje dhe Operim

E-mail: ramadan.banulla@rks-gov.net


 

haki-avdiu-(1).JPG

Emri dhe mbiemri: Haki Avdiu

Pozita: Teknik për Teknologji Informative

E-mail: haki.avdiu@rks-gov.net


 

ramadan-pacolli-(1).JPG
Emri dhe mbiemri: Ramadan Pacolli

Pozita: Teknik për Mirëmbajtje të Objekteve

E-mail: ramadan.pacolli@rks-gov.net
naman-limani-(1).JPG
Emri dhe mbiemri: Namon Limani

Pozita: Shofer

E-mail: namon.limani@rks-gov.net
kujtim-selimi-(1).JPG
Emri dhe mbiemri: Kujtim Selimi

Pozita: Shofer

E-mail:  kujtim.selimi@rks-gov.net


 


bestar-ibrahimi-(1).jpg    
Emri dhe mbiemri: Bestar Ibrahimi

Pozita: Menaxher për Teknologji Informative

E-mail:  bestar.ibrahimi@rks-gov.net 

sylejman-shillova.JPG
Emri dhe mbiemri:
 Sylejman Shillova  

Pozita: Nëpunës për pranimin e parashtresave

E-mail: sylejman.shillova@rks-gov.net
haqif-shillova.JPG
Emri dhe mbiemri:
 
Haqif Shillova  

Pozita: shef i sektorit për punë të kuvendit dhe komiteteve

E-mail: haqif.shillova@rks-gov.net
Arta-Rexhepi.JPG
Emri dhe mbiemri: Arta Rexhepi  

Pozita: Asistente Administrative

E-mail: arta.rexhepi@rks-gov.net


 

sami-murati.JPG
Emri dhe mbiemri:
 
Sami Murati 

Pozita: Nëpunës për punë të kuvendit dhe komiteteve

E-mail: sami.murati@rks-gov.net


 

shaha-emini.JPG
Emri dhe mbiemri: Shaha Emini  

Pozita: Nëpunëse për punë të Kuvendit dhe të komiteteve

E-mail: shaha.emini@rks-gov.net
 rifat-hoxha.JPG
Emri e mbiemri:
 
Rifat Hoxha

Pozita: Përkthyes Shqip-Serbisht

E-mail: rifat.hoxha@rks-gov.net
Naser-Bytyqi-(1).jpg
Emri e mbiemri: Naser Bytyqi

Pozita: Përkthyes Shqip-Serbisht 

E-mail: naser.bytyqi@rks-gov.net


 

 
murat-haziri.JPG
Emri e mbiemri:
 
Murat Haziri

Pozita: Shef i sektorit për gjendjen  civile

E-mail: murat.haziri@rks-gov.net


 

10617799_966439163382842_1155537693_n.jpg
Emri e mbiemri: Mirlinda Azemi 

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: mirlinda.azemi@rks-gov.net


 

drita-sylejmani.JPG
Emri e mbiemri:
 
Drita Sylejmani

Pozita: Nëpunëse për gjendjen civile 
 
E-mail: drita.sylejmani@rks-gov.net

 
 

lumnije-zeqiri.JPG

Emri e mbiemri:
 
Lumnije Zeqiri

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: lumnije.zeqiri@rks-gov.netminire-thaqi.JPG
Emri e mbiemri:
 
Minire Thaqi

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: minire.thaqi@rks-gov.net


 


snezana-gacic-(1).JPG
Emri e mbiemri: Snezhana Gaçiç

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: snezhana.gaçiç@rks-gov.net


 

Riza-Korpuzi-(1).JPG

Emri e mbiemri: Riza Karpuzi

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: riza.karpuzi@rks-gov.net

 

njazi-mziu-(1).JPG
Emri e mbiemri: Njazi Mëziu

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: njazi.mëziu@rks-gov.net


 

sylejman-recica-(1).JPG
Emri e mbiemri: Sylejman Reqica

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: sylejman.reqica@rks-gov.net


 

ragip-avdullahu-(1).JPG
Emri e mbiemri: Ragip Avdullahi

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: ragip.avdullahi@rks-gov.net

 
 

IMG_4933.JPG
Emri e mbiemri: Lulzim Gashi

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: ragip.avdullahi@rks-gov.net


 

gjyste-dabaj-(1).JPG
Emri dhe mbiemri: Gjyste Dabaj

Pozita: Koordinatore për të Drejtat e Njeriut

E-mail: gjyste.dabaj@rks-gov.net


 

Hasan-Luma-(1).JPG

Emri dhe mbiemri: Hasan Luma

Pozita: Nëpunës për të Drejtat e Njeriut

E-mail: hasan.luma@rks-gov.net