Rasim Hasani

                             Drejtori-Rasim-(1).JPG

                                                                           Rasim Hasani
                                                                 Drejtor i Drejtoratit të Arsimit

                                                               Biografia Personale e Drejtorit