Rasim Hasani

                             Drejtori-Rasim-(1).JPG

                               Rasim Hasani
                                Drejtor i Drejtoratit të Arsimit
 
                                Biografia Personale e Drejtorit