Latif Ramadani

                                 IMG_4786.jpg

                                                          Latif Ramadani
                                  Drejtor i Drejtoratit për Ekonomi dhe Zhvillim


                                                        Biografia  Personale e Drejtorit