Shkelzen Hajdini

                                           

                                              IMG_4710-(1).jpg
  
                                        Shkelzen Hajdini
                        Drejtor i Drejtoratit për Buxhet dhe Financa
                                 Biografia Personale e Drejtorit