Shkelzen Hajdini

                                           

                                              IMG_4710-(1).jpg
  
                                                                                Shkelzen Hajdini
                                                           Drejtor i Drejtoratit për Buxhet dhe Financa
  

                                                                      Biografia Personale e Drejtorit