Avdullah Fazliu

                                                IMG_4799.jpg

                                          Dr.Avdullah Fazliu
                         Drejtor i Drejtoratit për Shëndetësi dhe M.Sociale

                                       Biografia Personale e Drejtorit