Avdullah Fazliu

                                                IMG_4799.jpg

                                                            Dr.Avdullah Fazliu
                                       Drejtor i Drejtoratit për Shëndetësi dhe M.Sociale

                                                        Biografia Personale e Drejtorit