Imer Rrustemi


                                           IMG_4713.jpg

                                              Imer Rrustemi
                                Drejtor i Drejtoratit të Inspektoriatotit

                                        Biografia Personale e Drejtorit