Basri Hashani

                      

 
                                             IMG_4726.jpg

                                             Basri Hashani
                     Drejtor i Drejtoratit për Kulturë, Rini dhe Sport
 
                                     Biografia Personale e Drejtorit