Adem Duriqi


                                                   
                                                   IMG_4719.jpg

                                                                     
                                               Adem Duriqi                                                     Drejtor i Drejtoratit të Prokurimit