Feti Krasniqi

  
 
                                              IMG_4753.jpg

                                             Feti Krasniqi
                  Drejtor i Drejtoratit për Bujqësi, Pylltari dhe Zh. Rural
 
                                    Biografia Personale e Drejtorit