Lajmet   Të premten në tri shkolla fillore mbahet pilot testi për klasë të pesta

Të premten në tri shkolla fillore mbahet pilot testi për klasë të pesta - 22 prill 2011

Sot ne 3 shkollat fillore të mesme të ulët  të komunës së Lipjanit , në 3 klasat e pesta të këtyre shkollave si “Emin Duraku në Banullë”, “Hasan Zyko Kamberi “ Sllovi dhe “Shtjefë Gjeçovi në Janjevë
 Sot ne 3 shkollat fillore të mesme të ulët  të komunës së Lipjanit , në 3 klasat e pesta të këtyre shkollave si “Emin Duraku në Banullë”, “Hasan Zyko Kamberi “ Sllovi dhe “Shtjefë Gjeçovi në Janjevë. Organizuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë do të mbahet pilot testi në këto shkolla i cili ka për qëllim të matë nivelin e arritjes së nxënësve nga gjuha amtare dhe matematika tha Nazmi Krasniqi drejtor i DKA-së  në Lipjan. Testi fillon në ora 11:00 dhe zgjat 180 min monitorimin e këtij testi do ta bëjnë zyrtarë nga MASHT-i, ky test nuk përsëritet për arsye se ka qëllim vlerësues përfundoi z. Krasniqi.

RSS

Sign in