Njoftimet

unnamed.png Ftesë për mbledhjen e tretë të Kuvendit Komunal

unnamed.png Njoftim për dërgimin e propozimeve për anëtarë komisioni nga shoqëria civile

unnamed.png Ftesë për mbledhjen e dytë të Kuvendit Komunal (e jashtëzakonshme)

unnamed.png Ftesë publike komuniteteve Etnike dhe Fetare për propozimin e anëtarëve të tyre në KKSB

unnamed.png Ftesë për mbledhjen parë Inaguruese të Kuvendit të Komunës së Lipjanit 

unnamed.png  Komuna e Lipjanit, në bashkëpunim me projektin ReLOaD

unnamed.png Drejtorati i Arsimit - Lista e kandidatëve të pranuar në konkursin e datës 02.11.2017


unnamed.png Lista e përfituesve të makinave mjelëse


unnamed.png Lista e përfituesve të serrave

unnamed.png
 Njoftim për takim informues rreth projektit “Krijimi i Shoqatave të Pronarëve (SHP-ve) të Ndërtesave të banimit në bashkëpronësi”.

unnamed.png Drejtorati i Arsimit - Lista e kandidatëve të pranuar në konkursin e datës 04.09.2017


unnamed.png Ftesë për propozime për përzgjedhjen e Ndërtesave shumëbanesore në bashkëpronësi

unnamed.png Njoftim  Për shprehje interesi për pjesëmarrje në Skemën e Granteve


unnamed.png Ftesë për mbledhjen e KKSB-së 


unnamed.png
 Lista e kandidatëve të pranuar në konkursin e shpallur nga Drejtoria e Arsimit më datën 19.07.2017

unnamed.png
 Lista e kandidatëve për intervist me gojë në konkursin e Drejtorisë së Arsimit 

unnamed.png
Lista e kandidatëve për test me shkrim në konkursin e Drejtorisë së Arsimit 

unnamed.png  Ftesë për mbledhjen e 31-të të Komitetit për Komunitete


unnamed.png  Njoftim - Koncert festiv për mërgimtarët


unnamed.png  Rishpallje për aplikim për përkrahjen e fermerëve


unnamed.png  Ftese per mbledhjen e 33-te te KPF-se


unnamed.png  Ftese per mbledhjen e 40-te te Kuvendit Komunal

 


unnamed.png 

Njoftim për dëgjime publike lidhur me Planifikimin e Buxhetit 2018-2020


unnamed.png Njoftim nga DBPZHR


unnamed.png
 Anulim i thirrjes publike për aplikim të subvencioneve komunale 

unnamed.png Njoftim për sesion informues


unnamed.png Ftesë 
për takim të KKSB-së

unnamed.png Ftesë për Mbledhjen e 30-të Komitetit për Komunitete


unnamed.png Ftesë për Mbledhjen e 33-të të Komitetit për Politikë dhe Financa


unnamed.png Ftesë për Mbledhjen e 39-të të Kuvendit të Komunës së Lipjanit 


unnamed.png Ftesë për mbledhje të jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal


unnamed.png Njoftim nga Drejtorati për Kulturë, Rini dhe Sport (Java e Kulturës 2017)

unnamed.png Njoftim nga Drejtorati për Buxhet dhe Financa

unnamed.png Thirrje publike për aplikim

unnamed.png Mbledhja e 39 -të e Kuvendit të Komunës së Lipjanit 

unnamed.png
 Mbledhja e 33-të e Komitetit për Politikë dhe Financa 

unnamed.png
 Ftesë për mbledhje publike me qytetarët e Komunës së Lipjanit

unnamed.pngNjoftim

unnamed.pngNjoftim nga Drejtoria e Drejtorisë për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural

unnamed.png
Mbledhja e 39 -të e Kuvendit të Komunës së Lipjanit 

unnamed.png
 Mbledhja e 28-të e Komitetit për Komunitete

unnamed.png Njoftim

unnamed.png Njoftim rreth aktiviteteve me rastin e 18-vjetorit të rënies së dëshmorëve dhe martirëve të Komunës së Lipjanit 

unnamed.png Njoftim për vazhdimin e afatit për aplikim për OJQ-të e ndryshme 

unnamed.png Mbledhja e radhës e KKSB-së

unnamed.png Lajmërim nga Drejtorati për Buxhet dhe Financa - Sektori i Tatimit në Pronë

unnamed.png Rezultatet përfundimtare të përmblehdura nga testi me shkrim dhe intervista me gojë për Zyrtarë të Gjendjes Civile

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 38-të me radhë të Kuvendit të Komunës së Lipjanit 


unnamed.png
 Njoftim nga Drejtorati i Bujqësisë për fermerët e Komunës së Lipjanit 


unnamed.png
 Pikët përfundimtare të testit me shkrim dhe intervistës me goj për pozitën zyrtar ligjor unnamed.png
Njoftim - Ftesë publike për aplikim të Organizatave Joqeveritare të interesuara dhe aktive të cilat zhvillojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Lipjanit se mund të aplikojnë në projektet e tyre për ndarje të subvencioneve nga komuna për vitin 2017 


unnamed.pngNjoftim - Ftesë publike për aplikim të klubeve sportive që aktivitetin e zhvillojnë në Komunë e Lipjanit  


unnamed.pngNjoftim për mbledhjen e ardhshme të Komitetit për Komunitete 

unnamed.pngNjoftim për mbledhjen e 32-të të Komitetit për Politkë dhe Financa 

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 38-të me radhë të Kuvendit të Komunës së Lipjanit 

unnamed.pngNjoftim - thirrje për aplikim nga Ministria e Bujqësisë

unnamed.pngNjoftim për aktivitet për nder të 17 shkurtit Ditës së Pavarësisë së Kosovës

unnamed.pngKandidatët e pranuar në konkursin e shpallur me dt. 16.01.2017

unnamed.pngNjoftim për të gjithë dashamirët e futbollit se Komuna e Lipjanit organizon TURNIR në futboll të vogël  " KUPA E PAVARËSISË 2017 ".

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 5-të të Komitetit për Shërbime Publike të Komunës së Lipjanit 

unnamed.png Njoftim nga Zyra e Përsonelit për anulim të rishpalljes së konkursit me dt. 18.08.2016

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 26-të të Komitetit për Komunitete 

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 37-të të Kuvendit të Komunës së Lipjanit 

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e ardhshme të Komitetit për Politikë dhe Financa 

unnamed.png Njoftim për debat publik


unnamed.png Ftesë për mbledhjen e 25-të të Komitetit për Komunitete


unnamed.png Njoftim për debat publik


unnamed.png Lista e kandidateve te pranuar ne konkursin e shpallur me date: 21.10.2016


unnamed.png Ftesë për mbledhjen e 29-të të KPF-së


unnamed.png Ftesë për mbledhjen e 35-të të Kuvendit


unnamed.png Ftesë për mbledhjen e 24-të të komitetit për Komitete


unnamed.png Lista e kandidateve te pranuar ne konkursin e shpallur me date:27.09.2016 dhe 21.10.2016


images.jpg Agjenda e Aktiviteteve për 28 Nëntor

unnamed.png Njoftim për mbledhjën e 28-të të Komitetit për Politikë dhe Financa

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 20-të të Komitetit për Politik dhe Financa

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 34-të të Kuvendit të Komunës së Lipjanit 

unnamed.png Njoftim për listën e kandidatëve të pranuar në Arsim

unnamed.png Njoftim publik për projeksionet buxhetore 2017-2019

unnamed.png Njoftim për pjesëmarrje në ankand publik

unnamed.png Lista e kandidateve te pranuar ne konkursin e shpallur me date: 20.07.2016

unnamed.png Njoftim për takim të KKSB-së

unnamed.png Njoftim për kandidatët e ftuar për intervistën me gojë

unnamed.png Njoftim për listën e kandidatëve të pranuar në konkursin publik

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 22-të të Komitetit për Komunitete

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 33-të të Kuvendit të Komunës së Lipjanit

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 27-të të Komitetit për Politikë dhe Financa

unnamed.png Njoftim për dëgjim publik lidhur me projekt buxhetin për periudhën afatmesme 2017-2019

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 15-të të Komitetit për Planifikim dhe Urbanizëm 

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 26-të të Komitetit për Politikë dhe Financa

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 21-të të Komitetit për Komunitete 

unnamed.png Njoftim për listën e kandidatëve të pranuar në konkursin e shpallur më 01.09.2016

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 20-të të Komitetit për Komunitete 

unnamed.png Njoftim për pjesëmarrje në ankand publik

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 19-të të Komitetit për Komunitete

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 32-të të Kuvendit të Komunës së Lipjanit 

unnamed.png Njoftim për takimin e radhës së KKSB-së

unnamed.png Njoftim për dëgjimet publike për Kornizen Afatmesme Buxhetore 2017 - 2019

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 18-të të Komitetit për Komunitete

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 14-të të Komitetit për Planifikim dhe Urbanizëm 

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 31-të të Kuvendit të Komunës së Lipjanit

unnamed.png Njoftim - Thirrje për aplikim për fermerët

unnamed.png Njoftim për kandidatët e pranuar në konkursin e shpallur më 23.03.2016

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 30-të të Kuvendit të Komunës së Lipjanit

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 24-të të Komitetit për Politikë dhe Financa

unnamed.png Njoftim- Mbledhje e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës

unnamed.png Njoftim për takimin e KKSB-së 

unnamed.png Njoftim - Kupa e Lipjanit 2016

unnamed.png Mbledhja e 28-të e Kuvendit të Komunës

unnamed.png Njoftim për mbledhjën e 23-të të Komitetit për Politikë dhe Financa

unnamed.png Mbledhja e 1-rë të Komitetit për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe Kategoritë e dalura nga lufta e UÇK- së

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 4-të të Komitetit për Shërbime Publike

unnamed.png Njoftim- Lista e kandidatëve për Intervistë, Zyrtar Ligjor në Drejtoratin për Administratë

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 22-të të Komitetit për Politikë dhe Financa

unnamed.png Njoftim për përcaktimin e kritereve profesionale për ndarjen e Subvencioneve në Bujqësi

unnamed.png Lista e kandidateve te pranuar ne konkursin e shpallur më datë: 30.03.2016 dhe 27.04.2016

unnamed.png Njoftim- Organizimi i aktiviteteve për 17-të vjetorin e rënjes së dëshmorëve dhe martirëve 

unnamed.png Njoftim nga Drejtorati për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

unnamed.png Njoftim për mbledhjen e 21-të të Komitetit për Politikë dhe Financa

unnamed.png Njoftim - Organizimi i aktiviteteve për javën e kulturës 2016


unnamed.png Njoftim nga DKA për kandidatët e pranuar në konkursin e shpallur më 31.12.2015

unnamed.png Njoftim nga MAP

unnamed.png Njoftim për kandidatin e pranuar në konkursin e shpallur më 31.12.2015