Legalizo Ndërtimin

 logo_pdf2.jpgSi të Pajiseni me Leje të Legalizimit
logo_pdf2.jpgLegalizo Ndërtimin, Shfrytëzo Rastin
downloadd.jpgRexhistri i Ndërtimeve Pa Leje