Planet zhvillimore dhe Urbane

logo_pdf2.jpgPlani Rregullues Urban-Qendra

logo_pdf2-(1).jpgPlani Zhvillimor Komunal 2013 - 2023

logo_pdf2-(2).jpgPlani Zhvillimor Urban 2013 - 2018