Drejtoria Administratë e Pëgjithshme

Hajrullah Mazreku
26.08.1970
Malishevë

      email:
Hajrullah.Mazreku@rks-gov.net
hajrullahmazreku@gmail.com

 tel:045 985 229

           Profesioni:Jurist i diplomuar