Drejtoria: Arsim dhe Edukim


 
Drejtor: Avdi MORINA

Profesioni: Jurist i diplomuar
e-mail: avdia2006@yahoo.com
tel:   029 269003