Drejtoria:Bujqësi dhe Pylltari
Drejtor: Murat Hoxha
02.03.1990
Bellanicë
e-mail: murat.hoxha12@gmail.com
tel: 049 492 439

profesioni: Dr.Mr. i veterinarisë