Drejtoria:Bujqësi dhe PylltariEmri: Murat

Mbiemri: HOXHA

Ditëlindja: 02.03.1990

Vendlindja: Bellanicë, Komuna e Malishevës

Statusi martesor: I pamartuar

Profesioni: Dr.Mr. i veterinarisë

Numri i telefonit: 049 492439

E – mail adresa: murat.hoxha12@gmail.com

 

Karriera e punës: Doktor veterinar në spitalin grek të kafshëve të shoqërimit, në Tiranë.

                             Agjencioni i Ushqimit-Laboratori i serologjisë në Prishtinë.

                             Doktor veterinar i terrenit (privat).

                             Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Komunën e Malishevës (2016-2018).

                             Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Komunën e Malishevës (2018)

 

Karriera politike: Sekretar i partisë, në nëndegën e NISMA Social - Demokrate në Bellanicë.