Drejtoria:Ekonomi dhe FinancaDrejtor: Vesel Krasniqi

Data e lindjes: 03.03.1973                            
Vendi: Banje
Profesioni:  Ma.sc. i ekonomise
E-mail: veselkrasniqi@hotmail.com
tel: 045 223 311