Drejtoria:Ekonomi dhe Financau.d. i drejtorit: Valon Mazreku
Data e lindjes: 04.02.1988                            
Vendi: Malishevë

Profesioni:  Master i ekonomise
E-mail: valonmazreku@live.com tel: 044 233 886