Drejtoria:Mbrojtje dhe ShpëtimEmri: Valon

Mbiemri: GASHI

Ditëlindja: 20.09.1989

Vendlindja: Pllaqicë, Komuna e Malishevës

Statusi martesor: I pamartuar 

Profesioni: Ekonomist

Numri i telefonit: 044 719 794

E – mail adresa: valongashi55@hotmail.com

 

Karriera e punës: Anëtar i Bordit të Drejtorëve në Ndërmarrjen Publike Komunale "Stacioni i Autobusëve" në Malishevë, në periudhën Mars-Dhjetor 2017.

 

Karriera politike: Aktivist i partisë "NISMA Social-Demokrate"