Drejtoria:Gjeodezi dhe Kadastër

                                    


 

Emri: Bashkim

Mbiemri: KRASNIQI

 

Ditëlindja: 28.01.1987

Vendlindja: Tërpezë, Komuna e Malishevës

Statusi martesor: I martuar

Profesioni: Master i Shkencave Juridike

Numri i telefonit: 045 222 337

E – mail adresa: bashkim.krasniqi716@gmail.com

 

Karriera e punës: 2010 – 2016, Mësimdhënës në Shkollën e Mesme Profesionale “Qendra e Kompetencës” në  Malishevë.

Janar 2017 – Janar 2018, Zyrtar Ligjor në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Shërbime Pronësoro-Juridike në Komunën e Malishevës.

 

Karriera politike: Nga viti 2014 Kryetar i NISMA Për Kosovën  (NISMA Social-Demokrate)-nëndega në Tërpezë