Drejtoria:Gjeodezi dhe Kadaster

                                    

 

 

    Drejtori: Blerim THAÇI

     Shkarashnik

email: blerimthaci@yahoo.com


           tel:045 985 262Profesioni:bachelor katër vjeçar- matematikë-informatikë