Drejtoria:InspektoratitEmri: Dibran

Mbiemri: KASTRATI

Ditëlindja: 06.10.1988

Vendlindja: Turjakë, Komuna e Malishevë

Statusi martesor: I martuar 

Profesioni: Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit

Numri i telefonit: 049 377 134

E – mail adresa: kastratidibran@hotmail.com

 

Karriera e punës: 01.09.2011-05.02.2018 - kam punuar mësimdhënës i lëndës së Edukatës Fizike dhe Sportive, në Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët "Fehmi Agani" në Turjakë.

                             05.02.2018-Drejtor i Drejtorisë së Inspektoratit në Komunën e Malishevës

 

Karriera politike: 2008-2013 - Anëtar i Partisë Demokratike të Kosovës.

                             2013- Kryetar i nëndegës së NISMA Social-Demokrate, në Turjakë, funksion të cilin e ushtroj ende.

                             05.02.2018-Drejtor i Drejtorisë së Inspektoratit në Komunën e Malishevës