Drejtoria:Urbanizëm

                                                                                Drejtori: Ahmet MORINA
                                                  02.02.1973
                                                    Astrazup
                      
                                              tel: 044 365 651
                                       
                                   email: ahmeti73@hotmail.com
   
                                 Profesioni:Ma.sc. i emergjencave