Numrat me Rëndësi në Komunën e Malishevës

Zyra e Kryetarit të Komunës

029/269-008

Zyra e Zv.Kryetarit të Komunës

029/269-045

Zyra për Informim Publik

029/269-043

Qendra e Regjistrimit Civil

029/269-048


Policia e Kosovës-Stacioni policor në Malishevë

029/269-007, mobil 112 ose 922

Gjykata Komunale

029/269-011

Gjykata Komunale për Kundërvajtje

029/269-037

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare - QKMF

029/269-006

Emergjenca në QKMF "Shpëtim Robaj"

029/269-216

Njesia e KEK-ut

 

Shërbimi i Zjarrfikësve dhe Shpëtimit - SHZSH

029/269-096

Qendra për Punë Sociale -QPS

029/269-004

Enti për Punësim

029/269-241

Ndërmarrja Publike "Lumi"

044/201-316

Ndërmarrja Publike "Syri i Kaltër"

044/391-296

Ndërmarrja Publike Transportuese "Kosovatrans"

044/201-285

Post Telekomi i Kosovës - PTK

029/269-028

Autoriteti Pyjor i Kosovës (dega Malishevë)

029/269-156

Gjimnazi "Abdyl Frashëri"

029/269-261

Radio Malisheva

029/269-222