Çertifikatë martese

Nëse jeni të regjistruar në regjistrin e të martuarve, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të martuarve për ju.
Çertifikata e martesës, vlen deri sa nuk ka ndryshime në të dhënat.
...................................................................................................................................................
pdfico.pngKerkese-per-regjistrimin-e-marteses-dhe-leshimin-e-certifikates.pdf
...................................................................................................................................................