Certifikatë për lidhje martesore

Për lidhjen e martesës nevoiten këto dokumente:

  1. Certifikatat e lindjes origjinale për të dy bashkshortët jo më të vjetra se gjashtë (6) muaj,
  2. Certifikatat e statusit martesor origjinale jo më të vjetra se gjashtë (6) muaj,
  3. Fotokopjet e latërnjoftimeve për dy bashkshortët dhe dy dyshmitarët të cilë marrin pjesë në kurorzim,
  4. Nëse njëri prej bashkëshortëve ka shtetësi të huaj, kërkohet kontrata mbi kapacitetin martesor nga ai shtet ku jeton, fotokopja e pasaportës të shtetit ku jeton,
  5. Vërtetimi i vendbanimit (personat me shtetësi të huaj),
  • Me rastin e caktimit të terminit të kurorëzimit duhet të jenë prezent qifti bashkshortor,
  • Termini i kurorzimit duhet të caktohet së paku një javë ose dy javë para ditës së kurorzimit,
  • Ceremonia e kurorzimit bëhet të Mërkureve dhe të Premteve nga ora 13.00.
.............................................................................................................................................