Welcome to Prishtina

Sign in Register


Faqja e Prishtinës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Qasje në Dokumente Publike

 

Tema


STATUTI I KOMUNËS

Gjendja Civile-Online

Numrat me rëndësi të Komunës së Malishevës