Lajmet   Ndihma e Teknoligjise në Arsim

Ndihma e Teknoligjise në Arsim - 17 tetor 2012

Në kuadër të Basic Education Program nga USAID-i në shkollën fillore Anadolu  është bërë hapja e ``Klasës Fillore teknologjike  e shek.  XXI`
Në fjalimin e  mbajtur nga Udhëheqësi i BEP Programit nga USAİD-i ai ka thënë që ka vërejtur talentine të rinjëve te Mamushës dhe se me formimin e një klase te re teknologjike ky talent do të rritet më tepër gjithashtu shpreson që ky projekt të ketë një përfundim të suksesshëm.

Gjithashtu edhe Kryetari i Komunës së Mamushës në fjalimin e tij ka thënë që është shumë i kënaur pë realizimin e projekteve në bashkëpunim me USAİD-in veqanërisht në realizimin e projektit "Klasa Teknologjike"

Gjıthashtu Kryetari Falenderoi USAID-in per kontributin e tyre si ne fusha tjera te Komunes se  Mamushes edhe ne fushen e Arsimit.Ne vazhdim te programit  te ndertimit te klases teknologjike Drejtori  i Shkolles Zoteri Milazim Mazrek  ne emer te mesimdhenesve dhe nxenesve i falenderoi Zyrtaret e  USAİD-it per kontributin  e tyre ne formimin e  nje  klase te tille teknologjike.

RSS

Sign in