Lajmet   Njoftim per Mbledhjen e radhes se Kuvendit Komunes 28.02.2017

Njoftim per Mbledhjen e radhes se Kuvendit Komunes 28.02.2017 - 22 shkurt 2017

 Mbledhja  e - I- ( pare e vitit 2017)  e  rregullt e Kuvendit të Komunës së Mamushes, do të mbahet ditën e Marte me datë: 28.02.2017  duke filluar nga ora 10:30.  Mbledhja do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës.
Po ashtu nje te njejten dite mbledhjet do ti mbajne edhe Komitete obligativesi Komiteti per Komunitete dhe Komiteti per Politike dhe Financa.
 Propozimi  REND DITE

1- Shqyrtimi dhe miratimi i plocesverbalit te mbledhjes se kaluar;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i rendit te dites;
3. Ndalimi i shitjes dhe i blerjes se alkookit dhe cigareve te miturve
4. Shqyrtimi dhe miratimi i dhenies perseri ne shfrytezim vendit te stacionit policor sepse do te perfundoje peridha e shfrytezimit prej 5 viteve.
5. Te ndryshme.

RSS

Sign in