Lajmet   Njoftim per mbajtjen e mbledhjes se jashtezakonshme

Njoftim per mbajtjen e mbledhjes se jashtezakonshme - 20 janar 2017

Kuvendi i Komunes se Mamushes si dhe Komitetet e tij,  Komiteti per  Politkë dhe Financa si dhe Komiteti per Komunitete kane mbajtur mbledhjen e jashtezakonshme me te vetmen pike te rendit te dites:

1. Ndarja dhe Rindarja e fondeve per obligimet e pakryera nga viti 2016.


Pas debateve ne Kuvend e njejta eshte miratuar.
 

RSS

Sign in