Lajmet   Sistemi i Monitorimit Elektronik- SME në sigurinë e Komunës së Mamushës.

Sistemi i Monitorimit Elektronik- SME në sigurinë e Komunës së Mamushës. - 12 tetor 2015

Komuna e Mamushës ka organizuar mbledhjen e Këshillit Komunal për siguri në Bashkësi

 Në mbledhjen e organizuar nga Komuna duke shqyrtuar qështjet e sigurisë është formuar grupi punues për hartimit e planit vjetor dhe është cekur që gjendja e sigurisë në Komunë është në gjendje të mirë.Për të qenë gjendja e sigurisë më  e mirë duhet që Policia dhe qytetarët të kenë bashkëpunim më të fortë gjithashtu është cekur që vitin e ardhshëm do të  instalohet Sistemi i Monitorimit Elektronik- SME dhe me këtë sistem  do të minimizohet mungesa e sigurisë në Mamushë.


RSS

Sign in