Lajmet   Zyra e Presidentes se Kosoves shpall konkurs

Zyra e Presidentes se Kosoves shpall konkurs - 21 shtator 2011


Institucioni Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës kërkon të punësoj në(departmentin/drejtoratin/divizionin, njësinë) në sekretariat të këshillit konsultativ për komunitet 2 zyratrë ligjor;Titulli i vendit të punës: Zyrtar Ligjorë – Këshilli Konsultativ për Komunitete.
per meshum klikoni ne

http://www.president-ksgov.net/repository/docs/Konkursi_i_KKK.pdf
http://www.president-ksgov.net/repository/docs/Konkursi_i_KKK.pdf


RSS

Sign in