Misioni


"Avancimi i qeverisjes lokale, në bashkëpunim me strukturat e zgjedhura dhe zyrtarët komunal për të siguruar shërbime efektive në raport me qytetarët”.
 

Sitemap | © Copyright 2010, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal