Lajmet   FTESË

FTESË - 20 mars 2017

 222651_339591766159513_292086583_n.jpg 
                               FTESË

 Ftohen qytetarët e Komunës së Mitrovicës, që të marrin pjesë , me rastin e Hapjes së Diskutimit Publik për shqyrtimin e idesë së projektit për Ridestinimin e Zonës Urbane F1./3, Parcela me Nr,1600-0,1600-1 me Objektin Ekzistues (ish Shtëpia e Armatës Jugusllave ) me nr.1600-1-190-0, nga Destinimi ku sipas PRRU “QENDRA” kemi planifikim për Institucione Publike, tani shyrtohet mundësia që  Destinimit t'i japet kahje me përmbajtje Objekte Ekonomike-Garazha Etazhore.
 
Diskutimi Publik do të mbahet në Sallën e Kuvendit të Komunës me dt.22/03/2017 në ora 14:00.
 
Disa përmiresime mundesisht nese mundeni ti korrigjoni!!!
Ju mirëpresim!!
 

RSS

Sign in